Loge Scharende Broeders

Welkom op onze website.

De naam van onze vrijmetselaarsloge, Scharende Broeders,  heeft te maken met het gebruik bij de Erfgooiers om hun vee op een gemeenschappelijke weide te laten grazen. Het zgn. scharen van het vee. Die gemeenschappelijkheid is nog steeds de leidraad van het werken en samen zijn in onze loge.

Vrijmetselarij: 

De vrijmetselarij is een zingevingsbeweging. Levensvragen als:wie ben ik, waar sta ik en wat kom ik hier doen op aarde spelen een belangrijke rol. Daarbij zijn drie uitgangspunten van belang:
a. het verder ontwikkelen van zelfkennis
b. De medemens waar mogelijk tot steun zijn
c. bewustzijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Deze  verwijzing naar een alles ordenend beginsel geeft ruimte om daar zelf invulling aan te geven.  Vrijmetselarij inspireert vanuit een rijk verleden, is springlevend in het heden en gericht op de toekomst.

Onze Loge:

Wij vormen een actieve loge waar mannen die een bijdrage willen leveren, vanuit hun talent en kwaliteit, meer dan welkom zijn. Van harte welkom zelfs!


Wij komen op woensdagavond bij elkaar op de Brediusweg 23a in Bussum.

Terug naar de Levende Tempeldeur

 mnp@telfort.nl Telefoon: 035 6936883