Vrijmetselaarsloge Scharende Broeders

De Vrijmetselarij is een zingevingsbeweging met zelfontwikkeling als voornaamste doel. Levensvragen als: wie ben ik, waar sta ik en wat kom ik doen op aarde, spelen een belangrijke rol.

Daarbij zijn drie uitgangspunten van belang:

  1. ontwikkelen van zelfkennis
  2. de medemens tot steun zijn
  3. bewustzijn dat er meer is tussen hemel en aarde.

Deze verwijzing naar een alles ordenend beginsel geeft ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Vrijmetselarij inspireert vanuit een rijk verleden, is springlevend in het heden en gericht op de toekomst.

“Scharende Broeders”

De naam van onze Vrijmetselaarsloge Scharende Broeders, komt van de vroegere boeren uit het Gooi, de zogenaamde ‘Erfgooiers’, Die lieten hun vee op een gemeenschappelijke weide grazen, het zgn. ‘scharen’. Die gemeenschappelijkheid is nog steeds de leidraad van werken en samen zijn in onze Loge.

Wij vormen een actieve Loge waar mannen die een actieve bijdrage willen leveren, vanuit hun talent en kwaliteit, meer dan welkom zijn. Van harte welkom zelfs!

Wij komen op de 1e, 2e en 4e woensdagavond van de maand bij elkaar op de Brediusweg 23a in Bussum.

Arbeidstafel