de medemens tot steun

Dat is een van de motto’s bij de vrijmetselarij. “Laat je kennen als vrijmetselaar, dat geeft de achtbare (voorzittend) meester ons elke week als opdracht mee”. Dus probeer ik dat, probeer ik mijn medemens tot steun te zijn, als mantelzorger of opvoeder, of vrijwilliger, bij de voedselbank, als roeicoach of door gewoon goed te luisteren naar mensen.

luisteren
Gaat dat dan beter dan vroeger, toen ik nog geen vrijmetselaar was? Vrijmetselaren hebben een manier van vergaderen, we noemen dat compareren, waarin we leren om zo te luisteren dat je zo goed mogelijk probeert te begrijpen wat de ander bedoelt, zonder dat je al zit  te denken wat je er tegen in zou kunnen brengen of de ander kunt overtuigen van jóuw opvatting. Ik luister nu beter. En je hoeft ook niet meteen iets te vinden, en je hoeft ook het ook niet eens te worden, je kunt ook gewoon open kennis nemen van! En dat alles zonder dogma’s

meer in balans
Voordat ik vrijmetselaar was, was ik impulsiever en flapte er meteen alles uit, en nu denk ik beter na voordat iets roep. Of ik zeg dat ik het niet weet en er later wel op terug kom. Niet van de ene dag op de andere maar tegenwoordig gaat dat toch wel beter. Ik ben meer in balans.

de rituelen
Ik geniet enorm van de ritualen, prachtige teksten en handelingen, die jaar na jaar steeds meer voor me gaan betekenen en steeds weer nieuw lijken te zijn. Al zijn sommige teksten wel wat aan vernieuwing toe. Ik had ook het voorrecht dat ik een fantastische begeleider had, die dat heeft helpen ontdekken. ‘Zo kan je er naar kijken, maar zo hoeft het natuurlijk niet te zijn’, zei hij altijd.

de wereld
Ik vind het ook bijzonder dat ik lid ben van een wereldomvattende broederschap. Honderdduizenden verspreid over de aardbol kennen dezelfde ritualen en hebben dezelfde idealen als ik. Dat vind ik een boeiende gedachte!

Peter Visser

Is je belangstelling gewekt? neem dan, vrijblijvend contact op met onze voorlichter      Telefoon: 035 6936883

Terug naar de Levende Tempeldeur

 mnp@telfort.nl Telefoon: 035 6936883