Een koopvaardijschip dat werd getorpedeerd!

Het begint bij een verhaal van mijn grootvader. In de oorlog voer hij in konvooi op een koopvaardijschip van Amerika naar Moermansk. Dat was toen een aanvoerhaven voor goederen die de geallieerden  nodig hadden. Halverwege werd het schip in de Noordelijke IJszee door een U-boot getorpedeerd en hij overleefde dit maar ternauwernood. Na in Schotland aan wal te zijn gebracht werd hij als vrijmetselaar warm onthaald in de loge Firth of Clyde te Gourock.

Marius luisterde als kind hier geboeid naar maar het zei hem toen nog niet zoveel. Tot dat hij met zijn zoon in 2014 een open dag van de vrijmetselarij in Bussum bezocht. Na gesprekken met de voorlichter raakte André geboeid. Openheid van de broeders onderling en het werken aan jezelf sprak hem zeer aan. Als vrijmetselaar, heeft hij geleerd om beter naar anderen te luisteren, zonder direct een oordeel te vellen en meer inlevingsvermogen aan de dag te leggen. Tevens maakt hij, in de dynamiek van het leven, vaker een pas op de plaats om de balans op te maken om te bezien of de eigen gedachten en die van de omringende wereld nog steeds in de juiste verhouding staan als solide basis voor de nodige levenskracht!  Marius André (63 jaar).­­­­­

Is je belangstelling gewekt? neem dan, vrijblijvend contact op met onze voorlichter      Telefoon: 035 6936883

Terug naar de Levende Tempeldeur

 mnp@telfort.nl Telefoon: 035 6936883