Vereniging Loge Scharende Broeders

Bank: NL05 ABNA 0554 7360 98
t.n.v. Ver. Loge Scharende Broeders
Kamer van Koophandel Amsterdam nr: 40517057
RSIN nr: 813108548

Doel, missie en beleidsplan van de Orde van Vrijmetselaren

zie: www.vrijmetselarij.nl/ANBI-Info

Financieel jaarverslag van Loge Scharende Broeders

  • De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden.

Bestuur

Voorzitter: M.M. Booij
Secretaris: H.W.M. van den Nieuwenhof
Penningmeester: A.A. Wildschut

Arbeidstafel