Vraag je je af of Vrijmetselarij misschien iets voor jou is? Overdenk dan deze stellingen eens:

 1. Ik ben geïnteresseerd in levensbeschouwelijke zaken, spiritualiteit en levenshouding
 2. Ik zoek een forum dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling
 3. Ik houd van een gesprek met diepgang met gelijkgestemden
 4. Ik ben geïnteresseerd is de geschiedenis en de eeuwenoude tradities van de Vrijmetselarij
 5. Je kunt mij typeren als tolerant en verdraagzaam met een behoefte om te leren
 6. Mijn basislevenshouding is begripsvol zijn voor de mening van anderen
 7. Als individu wil ik mijzelf zijn in een groep mensen en mijn mening daar kunnen geven.
 8. Ik wil graag meningen delen en vergelijken met mensen die hiermee bezig zijn
 9. Ik ben mij bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit alles ordenend beginsel geeft ruimte     om daar zelf invulling aan te geven
 10. Ik ben gevoelig voor de universele taal van symboliek
 11. Ik kan traditie en eeuwenoude waarden waarderen en combineren met eigentijdse zaken
 12. Ik kan voldoende tijd vrijmaken om regelmatig aanwezig te zijn (elke woensdag)
 13. Ik vind het leuk om jongere  en oudere mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten

Als je jezelf herkent in bovenstaande stellingen, dan is de Vrijmetselarij een uitstekende stap voorwaarts op jouw levensreis!

Arbeidstafel