De Vrijmetselarij Check

Vraag je je af of  vrijmetselarij misschien iets voor jou is? Beantwoord deze vragen dan eens.

 1. Ik ben geïnteresseerd in levensbeschouwelijke zaken, spiritualiteit en levenshouding.
 2. Ik zoek een forum dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
 3. Je kunt mij typeren als tolerant en verdraagzaam met een behoefte om te leren
 4. Mijn basislevenshouding is begripsvol zijn voor de mening van anderen.
 5. Als individu wil ik mijzelf zijn in een groep mensen en mijn mening daar kunnen geven.
 6. Ik wil graag meningen delen en vergelijken met mensen die hiermee bezig zijn.
 7. Ik ben mij bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit alles ordenend beginsel geeft ruimte     om daar zelf invulling aan te geven.
 8. Ik ben gevoelig voor de universele taal van symboliek.
 9. Ik kan traditie en eeuwenoude waarden waarderen en combineren met eigentijdse zaken.
 10. Ik kan voldoende tijd vrijmaken om regelmatig aanwezig te zijn (elke woensdag)
 11. Ik vind het leuk om jongere  en oudere mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten.

Als je jezelf herkent in bovenstaande beweringen, dan is de Vrijmetselarij een goede nieuwe stap voorwaarts op jouw levensreis!

Heb je belangstelling neem dan, vrijblijvend contact op met onze voorlichter

vladstudio_somewhere2_1024x768Telefoon: 035 6936883

 

Terug naar de Levende Tempeldeur

 mnp@telfort.nl Telefoon: 035 6936883